Kwalifikacja wstępna                              4500zl - od 18 lat

Kwalifikacja wstępna przyspieszona       2900zl - od21 lat

Szkolenie okresowe                                 450zl